EMM HIGRO

Nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy

Najbardziej popularny ze wszystkich nawiewników higrosterowanych. Dostępny jest w 4 różnych kolorach. Estetyczna budowa i niezawodność działania sprawiły, że nawiewnik EMM stał się najpopularniejszym produktem AERECO. Wraz z okapem akustycznym zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie 38 dB.

emm-face-1-700x700
EMM-FH-6-modif-BD-700x700
EMM-FV-5-modif-BD-700x700
EMM-FV-pack-BD-700x700
EMM-FV-pack-BD-v2-700x700

Dostosowany do potrzeb

Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik).
Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik).

Ręczne przymkanie nawiewnika

Nawiewniki EMM standardowo wyposażone są w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.
Nawiewniki EMM standardowo wyposażone są w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

Przepływ

emm-wykres

W zależności od ustawienia podkładki montażowej do której przymocowany jest nawiewnik EMM przepływ powietrza skierowany jest pionowo w górę lub ukośnie. Wybór kierunku przepływu strumienia uzależniony jest od odległości pomiędzy wylotem powietrza, a górną częścią otworu okiennego. Prawidłowa minimalna odległość między nawiewnikiem i ścianą to 3-5 cm.
Ustawienie blokady w pozycji otwartej A, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 6 do 29 m³/h. Ustawieniu blokady w pozycji zamkniętej B, przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 6 m³/h. Z tej opcji zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

emm-regulacja-1

Wymiary

emm-wymiar-1
emm-wymiar-2

Montaż

emm-montaz

Otwory montażowe

emm-otwory-montazowe

Materiały do pobrania